Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên nam phục vụ

 Nhà hàng Bít tết Ngọc Hiếu thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên nam phục vụ Fulltime và Partime
chat facebook
Hotline: 0933.446.996