Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên nam phục vụ

 Nhà hàng Bít tết Ngọc Hiếu thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên nam phục vụ Fulltime và Partime
Hotline: 0933.446.996